INTRO

Muutosjohtamisella on osittain synkkä historia. Toisaalta mielikuvaa sen synkkyydestä halutaan ylläpitää, se tuo leivän monen asiantuntijan pöytään. 

 

Tulevaisuuden voittaja on kuitenkin se, joka pystyy määrätietoisella toiminnalla aidosti integroimaan muutosjohtamisen ja muutostenhallinnan osaksi organisaatiota ja toimintamalleja niin asenteiden kuin työkalujenkin osalta. ”Kannettu vesi ei nimittäin kaivossa pysy”.

 

Se on totta, että on olemassa lukuisia kauhutarinoita epäonnistumisista vakavine seurauksineen, mutta useimmissa tapauksissa muutokset menevät maaliin, joskin aikaa kuluu liikaa. Ajan menettäminen syö kannattavuutta ja jumittaa organisaation kykyä uusiutua.



TAKETO+ INTRO on organisatioiden johdolle suunnattu intensiivinen perehdytys moderniin muutosjohtamiseen, viisi (5) eri teemakokonaisuutta:

 

  1. Miksi perinteinen muutosjohtaminen on tullut tiensä päähän? Miksi se ei enää palvele nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä? 

  2. Miksi tehokkaammalle ja vaikuttavammalle johtamisen interventiolle on nyt niin suuri kysyntä? Mitä pitää perustavalaatuisesti ymmärtää uudella tavalla? Mitä tehokkaampi interventio on käytännössä?

  3. Miksi muutos pitää tehdä kollektiiviseksi ja vuorovaikutteiseksi oppimistapahtumaksi? Mitä tarkoitetaan oppimisen, ongelmanratkaisukyvyn ja vuorovaikutuksen skaalauttamisella? Mitä pitää tietää aikuisen ihmisen kyvystä ja halusta oppia uutta tässä yhteydessä? 

  4. Mitä tarkoitetaan positiivisella muutoskokemuksella? Miten sellainen synnytetään käytännössä isolle joukolle ihmisiä samanaikaisesti? Miten positiivinen muutoskokemus konvertoituu työhyvinvoinniksi ja tuottavuuden parantumiseksi sekä miten e.m. asiat todennetaan konkrettisesti parempana taloudellisena tuloksena? Miten vältetään muutoksiin liittyvät riskit ja niiden eskaloituminen? Mitä ajansäästäminen ja nopeus muutoshallinnassa tarkoittaa tuloksentekokyvyn kannalta?

  5. Miten roolittaa ja vastuuttaa muutoksen tekeminen tehokkaalla tavalla? Miten varmistua siitä, että muutoksia toteuttavien kehitysprojektien johtamisperiaatteet ovat tasalaatuiset koko organisaatiossa? Mitä tarkoittaa muutoskyvykkyyden- ja mielialan analytiikka - sormi organisaation pulssilla online? Miten vapauttaa aikaa kriittiselle kehittämistoiminnalle tilanteessa, jossa ajanhallinta takkuaa resurssien riittämättömyyden takia? 

 

Toteutustapa:

Perehdytys toteutetaan 2-4 h koulutuksella. Asiakkaalle perustetaan lisäksi oma oppimisympäristö, jossa koulutusaineisto on käytössä kaikille halukkaille sovitun ajan. Asiakas voi myös laajentaa ja lisätä omia aiheeseen liittyviä aineistojaan oppimisympäristöön. TAKETO+ asiantuntijat tukevat asiakasta koko palvelun keston ajan. Kysy tarkemmin käytännön toteutuksesta! 


Miten hyödyt?

Tiedät, miten voi lisätä nopeutta muutosten läpivientiin. Ymmärrät, mihin ja miten pitää vaikuttaa, jotta organisaatiosi omaksuisi nopeammin uusia asioita. Tiedät, miten rakentaa yhdenmukainen muutosjohtamiskyvykkyys esihenkilöasemassa oleville. Tiedät, miten muutosvastarinta poistetaan varhaisessa vaiheessa. Tiedät, miten datan avulla ehkäistään sivuraiteille meneminen. Tiedät, mitä toimiva muutosviestintä tarkoittaa ja mihin sitä käytetään. Ymmärrät, mitä skaalauttaminen, digitalisaatio, monenkeskinen oppiminen, tunnelmadata ja parviäly tarkoittavat modernissa muutosjohtamisessa. Osaat laskea ja todentaa saamasi taloudellisen hyödyn. Tiedät, mitä "systeeminen" ja kestävä muutoskyvykkyys tarkoittaa käytännössä ja tiedät, millä askeleilla etenet. 


Kustannukset:

Hinta määräytyy osallistujamäärän ja keston mukaan. Kysy myös määräalennusta.