INTRO

Muutosjohtamisella on osittain synkkä historia. Toisaalta mielikuvaa sen synkkyydestä halutaan ylläpitää, se tuo leivän monen asiantuntijan pöytään. 

 

Tulevaisuuden voittaja on kuitenkin se, joka pystyy määrätietoisella toiminnalla aidosti integroimaan muutosjohtamisen ja muutostenhallinnan osaksi organisaatiota ja toimintamalleja niin asenteiden kuin työkalujenkin osalta. ”Kannettu vesi ei nimittäin kaivossa pysy”.

 

Se on totta, että on olemassa lukuisia kauhutarinoita epäonnistumisista vakavine seurauksineen, mutta useimmissa tapauksissa muutokset menevät maaliin, joskin aikaa kuluu liikaa. Ajan menettäminen syö kannattavuutta ja jumittaa organisaation kykyä uusiutua.

 

TAKETO+-filosofiaa ja kehitettyjä digitaalisia työkaluja hyödyntäen muutosjohtaminen voi olla "sietämättömän keveää", ilman isompaa dramatiikkaa, tehokasta ja etenkin nopeaa. TAKETO+ INTRO on organisatioiden johdolle suunnattu koulutus ja valmennus

  1. Miten vaikutetaan siihen, että kehitysprojektit ja toiminnan uudistamiseen liittyvät hankkeet tuottavat nopeammin kilpailukykyä parantavia tuloksia?

  2. Millä keinoilla mahdollistetaan organisaatiolle nopeampi ja tehokkaampi kyky omaksua ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja? Mitä tässä yhteydessä voi skaalauttaa ja miksi se kannattaa tehdä? Mitkä johtamisviestinnän säännöt pitää toimia ja miksi? Miksi teet itse, etkä käytä konsultteja?

  3. Toiminnan nopeus ja ketteryys ovat yksi tärkeimmistä kilpailueduista. Miten varmistutaan siitä, että tätä kilpailuetua toteutetaan samoilla periaatteilla kaikkien esihenkilöiden toimesta? Mitä on hyvä ”change governance”?

  4. Miten synnytetään muutos- ja kehitysprojekteista dataa, jonka avulla ylimmän johdon sormi on jatkuvasti organisaation muutospulssilla? Miksi tämä data on tärkeää? Miten tätä dataa käytetään osoittamaan liiketoiminnan arvon nousua?

 

Toteutustapa:


Koulutus toteutetaan ajankäytöllisesti 3+2 h -periaatteella: ensimmäinen kolmituntinen käsittelee aiheet 1-4, viimeisessä kahden tunnin sessiossa, kuukautta myöhemmin, puretaan ”kotitehtävät” ja arvioidaan yhteisesti, millä tavalla opittua voidaan viedä käytäntöön ja mitä hyötyjä halutaan saada.


Miten hyödyt?


Tiedät, miten voi lisätä nopeutta muutosten läpivientiin. Ymmärrät, mihin ja miten pitää vaikuttaa, jotta organisaatiosi omaksuisi nopeammin uusia asioita. Tiedät, miten rakentaa yhdenmukainen muutosjohtamiskyvykkyys esihenkilöasemassa oleville. Tiedät, miten muutosvastarinta poistetaan varhaisessa vaiheessa. Tiedät, miten datan avulla ehkäistään sivuraiteille meneminen. Tiedät, mitä toimiva muutosviestintä tarkoittaa ja mihin sitä käytetään. Ymmärrät, mitä skaalauttaminen, digitalisaatio, monenkeskinen oppiminen, tunnelmadata ja parviäly tarkoittavat modernissa muutosjohtamisessa.


Kustannukset:


Yhdistetyn koulutuksen ja valmennuksen hinta on 620 euroa / osallistuja + alv. Hintaan kuuluu:
-kaksi TAKETO+-asiantuntijaa
-tilaisuuden suunnittelu ja toteutus (3+2 h)
-aineistot, ennakkotehtävät ja jälkitehtävät
-TAKETO+- asiantuntijat tukemassa ja vastaamassa kysymyksiin myös koulutus- ja valmennustilaisuuksien välissä, jotta opittu ja käsitelty asia saa konkreettisen kytkennän asiakkaan omaan toimintaan.